article

   

4 ท่าน -- ท่านละ 92,000.-  
8 ท่าน -- ท่านละ 74,000.-  

** ราคานี้ ได้รวมตั๋วเครื่องบิน                                                                       คลิกเพื่อดูระเบียบและเงื่อนไข

รายละเอียดโปรแกรม โรงแรมที่พัก อาหาร
วันแรก กรุงเทพฯ - นาโกยา ( เดินทางเวลากลางคืน )  พักค้างบนเครื่องบิน - - -
วันที่สอง นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ย่านโอสุ - วัดโอสุ Nagoya Tokyo Inn - L D
วันที่สาม นาโกย่า - นากาชิม่า เอ้าท์เลท - โนริตาเกะ การ์เด้น Nagoya Tokyo Inn B - D
วันที่สี่ นาโกย่า - ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ - JR Central Nagoya - นั่งรถไฟสู่เซ็นแทร์ Chubu Kokusai-kuko Honkan Orange Side B - D
วันสุดท้าย นาโกยา  - สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกยา) - เดินทางกลับประเทศไทย   - B - -

 

วันแรก
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผ่านขั้นตอนการเช็คอินที่เคาเตอร์ เพื่อเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง
อาหารเช้า                                      -
อาหารกลางวัน                               เวลา 12:00 น. : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
อาหารเย็น                                     เวลา 18:00 น. : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
นาโกยา (Nagoya)
นาโกยา อยู่ในจังหวัดไอจิ อยู่ห่างจากโตเกียว ประมาณ 1.50 ชม. เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษสายโทไกโดชินคันเซน และ 1 ชม. จากชิน-โอซาก้า ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งปราสาทเก่าแก่ใหญ่อันดับที่สี่ของญี่ปุ่น มีการตัดเส้นทางที่ดีและถนนหลวงที่กว้างขวาง และขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของโลกได้อยู่ ณ จังหวัดนี้ รวมทั้งบริษัท โตโยต้า  
ปราสาทนาโกยา (Nagoya Castle)
ปราสาทนาโกยา ณ ปัจจุบันนี้ เป็นการสร้างเลียนแบบปราสาทหลังเดิม ซึ่งโดนระเบิดจนเสียหายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในได้เก็บรวมรวม ประวัติ ความเป็นมาของนักรบ ชุดรบ และเครื่องมือการรบต่าง  ๆ สิ่งที่ทำให้ปราสาทนาโกยาแตกต่างจากที่อื่น สัญลักษณ์ของปราสาทนาโกยาคือปลาทองคำ 1 คู่อยู่บนยอดปราสาท
วัดโอสุ-โอสุ (Osu Kannon - Osu)
วัดโอสุ-โอสุ แหล่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาโกยาอย่างแท้จริง ซึ่งถนนแห่งนี้นอกจากจะมีวัดโอสุ ที่ขึ้นชื่อและยังมีถนนช้อปปิ้งแหล่งสินค้าราคาถูก สินค้าแบรนด์เนม สินค้าปลอดภาษี รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เรียกได้ว่าเป็นดาวน์ทาวน์แห่งนาโกยา นักช้อปตัวจริงไม่ควรพลาด
วันที่สาม
อาหารเช้า                                      เวลา 08:00 น. : รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก                
อาหารกลางวัน                                อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ                          
อาหารเย็น                                      เวลา 18:00 น. : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น                        
นากาชิมา  (Jazz Dream Nagashima)
นากาชิมา เป็นเอาท์เลท ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากเมืองนาโกยา จึงทำให้นากาชิมา เป็นที่นิยมสำหรับชาวญี่ปุ่นที่พักในบริเวณส่วนกลางของประเทศญี่ปุ่น เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นเอาท์เลท เท่านั้น ยังมีทั้งสวนน้ำขนาดใหญ่ สำหรับวัยรุ่นญี่ปุ่นในฤดูร้อน และ ออนเซ็น(บ่อน้ำร้อนสำหรับแช่ตัวเพื่อสุขภาพ) สำหรับครอบครัวในฤดูหนาว และสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ มาก ๆ ที่เปิดให้เล่นตลอดทั้งปี
โนริตาเกะการ์เด้น (Noritake Garden)
โนริตาเกะการ์เด้น พิพิธภัณฑ์โนริตาเกะ เครื่องแก้วโนริตาเกะเป็นสินค้าที่รู้จักกันทั่วโลก ในด้านคุณภาพงานที่ละเอียดอ่อน ซึ่งได้มีมากกว่า 100 ปี เริ่มก่อตั้งที่เมืองนาโกยา ในปี ค.ศ. 1904 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีการแสดงวิวัฒนาการของเครื่องแก้ว และรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วันที่สี่
อาหารเช้า                                      เวลา 08:00 น. : รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก                
อาหารกลางวัน                               อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ                          
อาหารเย็น                                      เวลา 18:00 น. : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
ซาคาเอะ (Sakae)
ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า
วันสุดท้าย
อาหารเช้า                                      เวลา 08:00 น. : รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก                
อาหารกลางวัน                                อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ                          
อาหารเย็น                                      -
สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (Chubu CentairInternational Airport)
สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกยา ใหม่) เป็นสนามบินแห่งใหม่ของเมืองนาโกยา ซึ่งทางองค์กรการบิน ได้มีการสำรวจในปี ค.ศ.2007 ว่าสนามบินแห่งนี้ เป็นสนามบินที่ได้รับความพอใจเป็นอันดับหนึ่งของโลก จากผู้ใช้บริการ

 
TalentSocietyLite

article
article
article
article
article
*Osakaf
*Takayama
*TokyoL
*KansaiL
*TokyoShopa
*NagoyaSCopyright © 2013 All Right Reserved.